01.

Startsida

02.

Om företaget

03.

Genomförda projekt

04.

Kontakta oss

Om företaget
Projektum Norr AB

Vi kan erbjuda engagerade byggprojektledare som hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommersiella fastighetsbolag att genomföra byggprojekt.

Vad vi gör

Projektledning

Besiktningar

Kvalitetsansvarig

 

Förstudier

Byggkontrollant

Är ni byggherre, alltså beställare av byggprojekt, som känner er otrygga inför kommande byggprojekt, lider av tidsbrist och är ovana att genomföra sådana?

Projektum Norr erbjuder byggprojektledning med stort engagemang och lång erfarenhet, för både stora och små byggprojekt. Vi tillhandahåller professionella tjänster till bostadsrättföreningar, fastighetsbolag och andra kommersiella fastighetsägare.

Idag ställs höga krav på byggherre/beställare (t.ex. brf styrelser). Byggprojekt är ofta komplexa och innefattar många lagar och regler som ska efterlevas.

Vår affärsidé bygger på att skapa en trygghet för beställaren där vi kommer att vara dess sakliga ombud, och någon att luta sig mot under hela projektet. Vi ser alltid till beställarens bästa och säkerställer att resultatet överensstämmer med beställning.

VD – Projektum Norr AB

Jörgen Magnusson

Vi kan alla påverka våra ombyggnadsprojekt för en bättre miljö.  

Inom Projektum Norr värnar vi om ett hållbart byggande och är behjälpliga att se över helheten vid era ombyggnadsprojekt, för att undvika onödiga byggetableringar och mindre projekt vilka alla bidrar till negativ miljöpåverkan.  

Genom att se på helheten kan man skapa ekonomiska synergier genom att samordna flera åtgärder i ett åtgärdspaket, då skapar vi ett mer rationellt byggande som gynnar vår miljö både nu och i framtiden.

Vi på Projektum Norr erbjuder er hjälp för att förverkliga era projekt och vi tillsammans ser över era behov och tänker hållbart.

Varför välja oss

9

Ekonomi

Att genomföra byggprojekt är både tidskrävande och inte minst kostnadsdrivande. Utifrån mångårig erfarenhet kan vi bedöma rimligheten av kostnader som tillhör projektet. Med vår hjälp hanterar vi frågor som framkommer under projektets gång, håller nere kostnaderna samt säkerställer rätt förfarande sker. 

9

Erfarenhet

Vi erbjuder byggprojektledning med stort engagemang och lång erfarenhet, för både stora och små byggprojekt.

9

Trygghet

Vår affärsidé bygger på att skapa en trygghet för beställaren där vi kommer att vara dess sakliga ombud, och någon att luta sig mot under hela projektet.